Aktuellt i Röttle

 

 

Aktuellt

Om byalaget

Tidigare aktiviteter

Krogen

Vem gör vad i byn?

Röttle byalag är en förening som är öppen för alla som är boende i Röttle eller har andra anknytningar till byn. Föreningen stärker gemenskapen i byn genom olika aktiviteter. Aktiviteterna kan vara specifikt riktade till Byalagets medlemmar, till röttlebor med vänner, dit förståss alla medlemmar räknas, eller öppna för alla.

Kontakta gärna styrelsen via nedanstående e-postadress om ni har en aktivitet som berör Röttle och föreningen. Se också Krogens kalender.

 

 

Datum Aktivitet Vänder sig till
22 okt Städdag vid Krogen klockan 10.00. Byalagets medlemmar
  Nytt byråd efter årsmötet  
  Årsmötesprotokoll Byalagets medlemmar
  Nu går laxöringen upp  
prel. 30 okt Laxöringens dag. Alla
10 dec Glöggkväll Byalagets medlemmar
26 jan Soppakväll Byalagets medlemmar
     
  Bilder från premiärbakningen Byalagets medlemmar
     
     
  Se också tidigare aktiviteter  

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlebyalag@gmail.com