Aktuellt i Röttle

 

 

Aktuellt

Om byalaget

Tidigare aktiviteter

Krogen

Vem gör vad i byn?

Foto från vykort över Röttlefallet.Röttle byalag är en förening som är öppen för alla som är boende i Röttle eller har andra anknytningar till byn. Föreningen stärker gemenskapen i byn genom olika aktiviteter. Aktiviteterna kan vara specifikt riktade till Byalagets medlemmar, till röttlebor med vänner, dit förståss alla medlemmar räknas, eller öppna för alla.

Kontakta gärna styrelsen via nedanstående e-postadress om ni har en aktivitet som berör Röttle och föreningen. Se också Krogens kalender.

 

 

Datum Aktivitet Vänder sig till
  Nytt byråd efter årsmötet  
24 sept Kräftskiva Byalagets medlemmar
8 okt Oktoberfest. Inbjudan från Bryggaresällskapet Bryggaresällskapet och byalagets medlemmar
prel. 30 okt Laxöringens dag. Alla
10 dec Glöggkväll Byalagets medlemmar
26 jan Soppakväll Byalagets medlemmar
     
  Bilder från premiärbakningen Byalagets medlemmar
     
  Årsmötesprotokoll 2015 Byalagets medlemmar
     
  Se också tidigare aktiviteter  

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlebyalag@gmail.com